ร่วมตัดริบบิ้น เปิดอาคารเกษมศักยพัฒน์ (ศูนย์ฝึกอบรม APDI เฟส 2)

พิธีเปิดอาคารเกษมศักยพัฒน์
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565

โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พลอากาศโท เดชิศร์ เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ส่วนปฏิบัติการบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และ
กัปตันอนุชา เดชอภิรักษ์ชน กรรมการผู้จัดการ โรงเรียนการบิน ไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง

ร่วมตัดริบบิ้น เปิดอาคารเกษมศักยพัฒน์ (ศูนย์ฝึกอบรม APDI เฟส 2)

อาคารเกษมศักยพัฒน์ เกิดขึ้นจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
และเพื่อรองรับการเติบโต ให้กับลูกค้าสายการบินพันธมิตรต่าง ๆ รวมถึงสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
อีกทั้งกลุ่มลูกค้าที่อาจเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

เกษมศักยพัฒน์ เป็นอาคารขนาด 3 ชั้น ประกอบไปด้วย
ห้องอบรม ห้องอาหาร ห้องพักผ่อนสำหรับผู้เข้าอบรม
และมีสระว่ายน้ำขนาด 20*14 เมตร พร้อม สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน

ในงานนี้มีแขกผู้มีเกียรติ จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมมากมาย
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ทำให้งานสำเร็จไปด้วยดี