โครงการอบรมดับเพลิง ประจำปี 2565

ศูนย์ฝึกอบรมจัดโครงการอบรมดับเพลิง ประจำปี 2565 
วันศุกร์ที่ 23 ธันวามคม 2565 

ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ และบุคลากรของศูนย์ฝึกฯ และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ บริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการอบรมดับเพลิง ประจำปี 2565
ที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันการเกิด
อัคคีภัยตามแผนประจำปี