Contact Soft Skill

APDI TRAINING CENTER

อบรมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เพิ่มทักษะแห่งอนาคต

ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการอบรม

ฟอร์มแจ้งขอสมัครเรียนหลักสูตรอบรมกับทางสถาบันฯ

cropped-APDI_logo.png

APDI Training Center

Soft Skill

cropped-APDI_logo.png

APDI TRAINING CENTER

ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านการบินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง และพร้อมสนับสนุนและเดินเคียงข้างไปพร้อมคุณ 

Subscribe

Contact Info

APDI TRAINING CENTER

Aviation Personnel Development Institute
KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus
60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510     

© Copyright 2022 APDI Training Center. All Rights Reserved